Hradecký klub veslařů, DTJ Hradec Králové

Sport: veslování

Účast na Dni náborů a sportu: 2021, 2022

Popis klubu:

Jsme relativně mladým klubem, založeným amatéry - neveslaři před 20 lety v HK, kde se před tím prakticky neveslovalo. Jsme členy Českého veslařského svazu, ale fungujeme spíše jako oddíl pro kondiční a rekreační, nežli pro špičkové závodní veslování. Snažíme se však pro závody motivovat zejména děti a mládež a dospělí občas startují na závodech Masters / veteránů Členská základna se pohybuje mezi 40-6é členy, včetně kolísavé, cca 10 členné dětské skupiny. Naše základna je v areálu DTJ-HK s Teniscentrem DTJ na níže uvedené adrese, na pravém břehu Labe pod soutokem s Orlicí a po proudu asi 300 m od mostu u soutoku. Naproti na levém břehu je areál Fakultní nemocnice. Parkování je u areálu DTJ obvykle bezproblémové. V areálu je sklad lodí - loděnice, malá veslařská posilovna se 3 trenažéry a šatna. Klub je vybaven téměř všemi kategoriemi závodních párových i nepárových veslařských lodí od skifů po osmu, včetně čtyř stabilnějsích mořských veslic. K dispozici jsou v klubu certifikovaní trenéři.

Hradecký klub veslařů DTJ HK (foto: DTJ HK)

Veslování je bezpečné a zatěžuje rovnoměrně prakticky celé tělo. Vedle závodění ma široký prostor fungovat jako dopňkový, kondiční či rekreační sport v přírodě. Získat bazální technickou schopnost veslovat a samostatně ovládat vratkou sportovní loď všek vyžaduje 2-5 individuálních tréninků. na loď je potřeba běžné sportovní oblečení, něco na převlečení, pokud se veslař "vykoupe" (na začátku s trenérem to téměř nehrozí) a podle typu lodě ponožky nebo sportovní boty, které snesou namočení. Jedinou absolutní podmínkou veslování je schopnost plavat (minimálně 200 m a zvládat i plavání pod vodou).

Vítáme děti a mládež od 10 let do 18 let. Pravidelné tréninky pro děti na vodě jsou během veslařské sezony v pondělí a ve čtvrtek, 15.30-17.00 h, kdy je možno před či po tréninku kontaktovat trenéry. Klub organizuje tréninky i během letních prázdnin. Mimo sezonu na vodě jsou ve stejných termínech pro děti organizované tréninky dle počasí venku nebo v tělocvičně na trenažérech. Vedle dětí jsme otevřeni i novým dospělým členům a pro plnoleté zájemce, kteří nejsou studenti nebo dříve neveslovali má klub zaveden režim vstupního (přípravného) členství s ve výši 1000,-Kč. Během vstupního období, které spočívá v 3-4 individuálních, přibližně jednohodinových trénincích s kvalifikovným trenérem si zájemce vyzkouší základy veslování a seznámí s oddílem a může se rozhodnout, zda do klubu definitivně vstoupí. Pokud ano, zaplatí plné členství 4000,-Kč (děti, neplnoletí, studenti do 26 let a členové na mateřské dovolené polovinu). Všichni členovén během roku odpracují pro klub 10 povinných brigádnických hodin/rok (členský poplatek a počet brigádnických hodin jsou úměrně snížené dle měsíce, kdy nováček do klubu vstoupí). Dospělí členové klubu, kteří zvládnou samostatně veslovat, manipulovat s loděmi a dodrží provozní režim loděnice mohou požádat o klíč od loděnice (záloha 200,-Kč) a dle vlastního celotýdenního režimu mohou využívat zázemní a lodní park klubu, popřípadě si mohou přivést i své občasné hosty. Vzhledem k režimu klubu, který neprovozuje komerční činnost a nemá profesionálního správce a manažera, se od všech jeho členů očekávají další dobrovolné aktivity, které podporují udržitelnou činnost klubu. Jsou spojené zejména s výpomocí při tréninku dětí i dospělých, s údržbou majetku, úklidem v šatnách a okolí přístaviště lodí a s pomocí klubových závodů a cestování dětí na závody.

 

Náborové akce klubu:

Den náborů a sportu, další akce klub nepořádá, domluva s trenéry je možná během tréninkových hodin pro děti.

Největší úspěchy klubu:

Účast na regatách

Kontakty:

http://veslovani.dtjhk.cz/

Předseda klubu: Pavel Horáček, tel. 728 471 053, horacekpavel@centrum.cz Adresa: Hradecký klub veslařů, Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové, z.s., U Labe 427/1, 500 02 Hradec Králové.

KONTAKT
Královéhradecká unie sportu, z.s.
se sídlem:
Habrmanova 192/2, 500 02 Hradec Králové
IČ 00435732, DIČ CZ00435732
Reg. L 2892 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
telefon: +420 777 177 368
e-mail: klimes@cushk.cz
Česká unie sportu
FB
GENERÁLNÍ PARTNEŘI
ČUS
Hradec Králové
PARTNER
Tisport sportuj s námi