SK Integra Hradec Králové

Sport: Sportovci s mentálním postižením a autismem

Účast na Dni náborů a sportu:

Popis klubu:

SK Integra, z.s., zajišťuje základní sportovní trénink, činnost a reprezentaci školy v soutěžích jak v Českém svazu mentálně postižených sportovců (www.csmps.cz), tak i Českém hnutí speciálních olympiád. Integra Hradec Králové je jedním z nejstarších, vlastně druhý nejstarší, z klubů sportovců s mentálním postižením. Jeho vznik se datuje k 24. 9. 1993. Od té doby je také jedním z největších, ale především nejaktivnějších členů ČSMPS. Jeho zakladatelem byl Pavel Svoboda, v té době i člen výkonného výboru Českého svazu mentálně postižených sportovců. Od prvních ročníků také pro sportovce s mentálním postižením organizujeme několik mistrovství České republiky. A to ve stolním tenisu, pro který jsou vytvořeny naprosto špičkové, ojedinělé podmínky, v klasickém lyžování a v tenisu, který organizuje pododdíl v Žamberku. Ve svém organizátorském portfoliu máme také mnoho uspořádaných ročníků MČR v basketbalu a desítku ročníků MČR v malé kopané žáků. A aby toho nebylo málo, tak pro tuto kategorii sportovců tradičně organizuje každoroční regionální kola v: stolním tenisu, malé kopané, florbalu a plavání (v Chrudimi), která jsou určena sportovcům s Královéhradeckého a Pardubického kraje.

SK Integra Hradec Králové (foto: SK Integra HK)

Využíváme bohaté nabídky postupových soutěží pořádaných Českým svazem mentálně postižených sportovců, naší snahou je, aby se do činnosti nadále zapojovali i naši absolventi, či další dospělí zájemci s mentálním postižením. Od roku 2011 se výrazně zintenzivnila činnost klubu především v stolním tenisu, kde naši hráči hrají několik stupňů pravidelné soutěže se „zdravými“ spoluhráči a soupeři. Je to pro ně nenahraditelná zkušenost, nejenom sportovní, ale i sociální. Zde je plně naplněn pojem „Integra“ (www.integra-pinec.cz). SK Integra slučuje oddíly ze středních škol pro studenty s mentálním postižením v Hradci Králové, Žamberku a Hořicích a základních škol pro tuto kategorii žáků v Hradci Králové, Chrudimi, Jaroměři, Novém Bydžově, Vysokém Mýtě a Žamberku. Zvláště spolupráce s středními školami, odbornými učilišti je významná, jelikož naši sportovci na soutěžích a akcích mají možnost poznat trenéry a učitele ze zmíněných škol, a tím i snadnější zapojení do jejich sportovní činnosti po skončení povinné školní docházky a přechodu na střední vzdělávání. Veškerá činnost zcela bezplatná, realizovaná ve špičkových podmínkách. To vše i díky podpoře různých donátorů a Národní sportovní agentury. Jsme přesvědčeni, že i náš klub právě organizátorskou činností vzorně propaguje svůj kraj. A úspěchy reprezentantů rozhodně potěší také. Za podporu moc děkujeme!

Náborové akce klubu:

Vítáme každého zájemce a nabídku k činnosti v našem klubu vnímáme jako celoroční, soustavnou. Stačí se s námi individuálně spojit.

Největší úspěchy klubu:

Dlouholetá organizátorská činnost - viz výše uvedený text. Náš klub i vychoval několik medailistů ze světových a evropských šampionátů, ba dokonce i paralympiády a Global Games (Světové hry sportovců s mentálním postižením) a to v: plavání, stolním tenisu, cyklistice a sjezdovém lyžování.

Kontakty:

https://www.integra-pinec.cz/, Pavel Svoboda, 777 871 558, svoboda.csmps@volny.cz, sportoviště Hradecká 1231, Hradec Králové

KONTAKT
Královéhradecká unie sportu, z.s.
se sídlem:
Habrmanova 192/2, 500 02 Hradec Králové
IČ 00435732, DIČ CZ00435732
Reg. L 2892 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
telefon: +420 777 177 368
e-mail: klimes@cushk.cz
Česká unie sportu
FB
GENERÁLNÍ PARTNEŘI
ČUS
Hradec Králové
PARTNER
EOS