SK Karate Spartak Hradec Králové

Sport: karate

Účast na Dni náborů a sportu: 2021, 2022

Popis klubu:

Klub provozuje tréninky karate všech věkových kategorií a to jak na úrovni závodní, tak i na úrovni rekreační a kondiční. Klub spolupracuje s předními japonskými instruktory federace SKIF (Shotokan Karate-Do International Federation) i se zakladatelem spirální stabilizace páteře MUDr. Richardem Smíškem tak, aby trénink co nejvíce prospíval zdraví cvičenců a vedl k efektivním výsledkům.

SK Karate Spartak Hradec Králové (foto: spartak.cz)

Náborové akce klubu:

Každé září zápisy v tréninkovém objektu Gagarinova 840, Hradec Králové

Největší úspěchy klubu:

1x 1.místo MS, 8x 1.místo ME, 11x 1.místo Česká Liga karate

Kontakty:

www.spartak.cz, Gagarinova 840, HK, Jiří Kotala, info@spartak.cz

KONTAKT
Královéhradecká unie sportu, z.s.
se sídlem:
Habrmanova 192/2, 500 02 Hradec Králové
IČ 00435732, DIČ CZ00435732
Reg. L 2892 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
telefon: +420 777 177 368
e-mail: klimes@cushk.cz
Česká unie sportu
FB
GENERÁLNÍ PARTNEŘI
ČUS
Hradec Králové
PARTNER
Tisport sportuj s námi